De combinatie van de expertise en zaagbladen van Kinkelder, kwalitatief hoogwaardig slijpwerk en continue controle en bijsturing heeft geresulteerd in een vertienvoudiging van de zaagbladstandtijd bij Heras B.V. te Oirschot.

Heras, marktleider op het gebied van totale buitenbeveiliging in Nederland, kampte al geruime tijd met korte, wisselende standtijden en besloot advies in te winnen bij zaagbladenspecialist Kinkelder te Zevenaar. “Mede door de inzet van de Kinkelder zaagbladen vindt nu nog maar twee á drie keer per week een zaagwissel plaats, terwijl voorheen één á twee bladen per dag werden vervangen”, aldus Heinrich Guth van Heras.

Machineoptimalisatie

Allereerst werden de parameters in kaart gebracht van de 4-koppige, klantspecifiek gebouwde Van Dulst zaagmachine waarop onder andere St37 buizen met een HSS zaagblad in dubbel verstek worden gezaagd. Tijdens de metingen bleek al gauw dat de snijsnelheid ingesteld stond op 180m/min en een voeding per tand van 0,03mm. De te hoge snijsnelheid in combinatie met een te lage voeding veroorzaakte flinterdunne spaantjes en door te grote warmteproductie een veel te snelle slijtage van het zaagblad. Op advies van Kinkelder werden de parameters naar 120m/min en een voeding van 0,075mm per tand bijgesteld. De snijsnelheid was eenvoudig te reduceren door de aandrijfpoelies te verwisselen. Later is deze nog verder verfijnd door de snelheid variabel in te stellen. Om het zaagproces nog verder te kunnen optimaliseren en het risico op meedraaiend materiaal en trillingen te verkleinen, heeft Heras tevens de klemming van de buizen aangepast en deze vanaf de buitenzijde afleesbaar en instelbaar gemaakt.

Kinkelder Performance 3000

Na opvolging van het advies over de machineoptimalisatie bleek bij inzet van de destijds gebruikte zaagbladen een verbetering van de standtijd met factor 2-3 te zijn gerealiseerd. Echter, volgens Kinkelder was een nog hogere standtijd mogelijk. Heras besloot daarop onder exact dezelfde omstandigheden twee typen Kinkelder zaagbladen tegelijkertijd naast die van de andere leverancier in te zetten. Waaronder het hightech Performance 3000 HSS zaagblad, voorzien van een TiCN/TiAlN coating die uitstekende bescherming geeft bij hogere temperaturen in combinatie met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Waar voorheen bladen al bij 3000 – 4000 zaagsneden vervangen dienden te worden, bleef het Kinkelder Performance 3000 zaagblad scherp tot ongeveer 18.000 zaagsneden.

Kostenreductie door optimalisatie zaagproces

Naast een zaagblad van hoge kwaliteit is nauwkeurig slijpen en een precieze eindcontrole door de slijperij van cruciaal belang voor de standtijd van een zaagblad. Jeroen Groot, Accountmanager Nederland van Kinkelder vertelt: “De hele tandvorm moet nageslepen worden, met een spaanhoek van 18° en een vrijloophoek van 8°. Ook de positie en de diepte van de ril moeten exact kloppen voor het meest optimale resultaat. Er komt zoveel bij kijken.” De zaagbladen worden nu nageslepen bij Gereedschapsslijperij Schreurs in Weert. Het wijzigen van de parameters, de inzet van de Kinkelder zaagbladen, de keuze voor een slijperij met een professionele aanpak en de aanpassing in klemdruk/toerental door Heras hebben geresulteerd in een aanzienlijke reductie van het aantal bladwissels.

Enorme besparingen

“Bij iedere zaagwissel moet de gehele machine 10 á 15 minuten worden stilgezet”, zegt Heinrich Guth, Manager Proces Development bij Heras. “Met de inzet van de nieuwe zaagbladen gebeurt dat maar twee á drie keer per week, terwijl er voorheen één tot twee per dag werden vervangen. De constante kwaliteit van de zaagsneden en een afname van het aantal bladwissels zorgt voor een hogere uptime van onze machine en daar zit de winst in.”

Guth: “Daarnaast draaien we ’s nachts vaak onbemand door. Als je dan ’s avonds een grote bundel in de machine hebt gelegd en na buis nr. 75 ontstaat er braamvorming, dan merk je het pas de volgende ochtend. Die kans is nu verkleind, aangezien de zaagbladen sowieso langer meegaan dan voorheen. Ook kun je op basis van het gemiddeld aantal zaagsneden van tevoren al inschatten of je de hele bundel gaat halen. We zijn dus in staat om bladen planmatiger te wisselen en hopen dit in de toekomst preventief te kunnen doen.”

Vertienvoudiging aantal zaagsneden

De winnende combinatie van de expertise en zaagbladen van Kinkelder, kwalitatief hoogwaardig slijpwerk van Gereedschapsslijperij Schreurs en de continue controle en bijsturing door Heras heeft nu al gezorgd voor een vertienvoudiging van het aantal zaagsneden ten opzichte van de uitgangssituatie.

“Vroeger ging het puur om de kostprijs van het blad. Wij hebben het van een andere kant bekeken door feitelijk een omschakeling te maken van kosten per zaagblad naar kosten per zaagsnede”, geeft Guth aan. “Vooral bij het zagen van duurdere producten wil je toch zo dicht mogelijk tegen het maximale aantal zaagsneden per blad gaan zitten en we gaan nu kijken waar die grens voor ons precies ligt. Uiteraard is prijs belangrijk, maar des te belangrijker: wat is de integrale kostprijs en wat ga je winnen door de inzet van een kwalitatief hoogwaardiger zaagblad? Het lijkt in eerste instantie duurder, maar onderaan de streep levert het gewoon geld op.”