Provincie Gelderland heeft er 2 nieuwe sociale innovatie BOOST pioniers bij. Vrijdag 6 maart 2020 reikte gedeputeerde Peter Kerris de certificaten uit aan Veld Koeltechniek uit Groenlo en de Kinkelder Groep uit Zevenaar. Als koplopers in sociale innovatie maken zij andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing, slimmer werken en nieuwe manieren van samenwerking.

BOOST is het onafhankelijke platform voor Smart Industry en Circulair ondernemen in Oost-Nederland en een initiatief van de Nederlandse overheid om smart industry (slimme industrie) te integreren bij (Nederlandse) ondernemingen.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De 2 nieuwe pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.”

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van innovaties is voor 75% afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden hiervan zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Kinkelder is een wereldspeler in het maken van cirkelzagen voor de metaalindustrie. Zij zien sociale innovatie als de basis voor het succes van de onderneming. Het bedrijf biedt zijn medewerkers een veelvoud aan mogelijkheden om zich te scholen en te vernieuwen. Zij hebben een eigen bedrijfsschool met 2 bedrijfsleermeesters.