Sinds deze week mag Kinkelder zich sponsor noemen van Stichting de Liemers Uitdaging. Onlangs hebben Erwin Hissink, CEO van Kinkelder BV, en Sylvia Verhaar namens de Liemerse Uitdaging hiervoor het sponsorcontract ondertekend.

De Liemerse Uitdaging is de “Sociale verbinder” tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Liemerse samenleving en het bedrijfsleven. Zij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de regio.

Kinkelder BV zet zich al jaren in op het gebied van maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen. CEO Erwin Hissink ziet dat dit een steeds grotere rol zal gaan spelen, niet alleen binnen Kinkelder en de lokale samenleving maar in de gehele maatschappij. Ondersteuning van de Liemerse Uitdaging en haar inzet voor een betere samenleving past dan ook perfect binnen deze visie.