1. Overzicht gegevensbescherming

Algemeen

The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

 

Data collection on our website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website??
De gegevens die op deze website worden verzameld worden verwerkt door de eigenaar van de website:

Kinkelder BV
Nijverheidsstraat 2
6905DL Zevenaar
Nederland
T: +31 (0) 316-582200
Email: info@kinkelder.nl

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch bijgehouden door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina heeft bezocht. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

 

Wat zijn uw rechten wat betreft uw gegevens?
U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en waarom uw gegevens verzameld worden. U heeft ook het recht om een verzoek in te dienen voor het corrigeren, blokkeren of verwijderen van uw gegevens. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving wanneer u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde, regelgevende instanties.

 

Analyse en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische gegevens over uw surfgedrag worden bijgehouden. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is anoniem, d.w.z. wij kunnen u niet identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacybeleid onder de kop “Analyse en tools van derden”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren hoe u uw opties in dit geval kunt gebruiken.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houdt u er rekening mee dat gegevens die via Internet worden verzonden (bijvoorbeeld via email) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

 

Kennisgeving m.b.t. de partij die verantwoordelijk is voor deze website
De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Kinkelder BV
Nijverheidsstraat 2
6905DL Zevenaar
Nederland
T.: +31 (0) 316-582200
Email: info@kinkelder.nl

De verantwoordelijke partij is de natuurlijk of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, emailadressen, etc.)

 

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
Veel manieren waarop wij gegevens verwerken zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk gezien worden verwerkt.

 

SSL-codering
Deze website gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de vragen die u ons stuurt als beheerder van de website. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen
Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

 

Verzet tegen reclame-email
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet nadrukkelijk om is gevraagd. De beheerder van de website behoudt zich het recht om voor specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals emailspam, wordt ontvangen.

 

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Deze zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijke, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw broswe te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat I van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren., of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website bewerken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (zoals een winkelwagentje) te gebruiken, worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

 

Server log bestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

 

4. Analyse en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

Anonimiseren van IP-adressen
We hebben het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de websitebeheerder. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

 

Browser plugin
U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Gegevensverwerking uitbesteed
We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

5. Plugins en tools

Google Web Fonts

Voor uniforme weergave van letterfonts gebruikt deze pagina webletterfonts die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webletterfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met Google-servers. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-letterfonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.