In het kader van de Dag van de Ondernemer heeft Peter Kerris, Gedeputeerde van Onderwijs in de provincie Gelderland, afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Kinkelder BV en Jazo Zevenaar BV, leden van de Metaalunie.

Bij Kinkelder, een wereldwijd opererend bedrijf dat industriële cirkelzaagbladen produceert, werd hij ontvangen door directieleden De Bruijn en Mientjes, bedrijfsleermeester Jan Huntink en docent Techniek Niek Frijstein. De filosofie van het bedrijf, waarbij innovatie en kwaliteit voorop staan, heeft geleid tot een wereldwijde afzetgroei. Kinkelder BV richt zich in grote mate op het intern opleiden van medewerkers en leerlingen, aangezien het niet altijd eenvoudig blijkt om de juiste mensen te vinden. Het uiteindelijke doel is het oprichten van een eigen Kinkelder Academy. Deze focus sluit goed aan bij de plannen van de provincie wat betreft sociale innovatie en bood de Gedeputeerde ook uitstekende aanknopingspunten om met individuele medewerkers in gesprek te gaan.

Als innovatief bedrijf voelt ook Kinkelder de noodzaak om bij de Smart Industry Fieldlabs, praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, aan te sluiten. Het was een bijzonder boeiend bezoek, waarbij twee uur eigenlijk veel te kort was om het bedrijf in al zijn facetten te bekijken.